Kosten

De GGZ valt binnen de basisverzekering. De huisarts en de Praktijk Ondersteuner Huisartsen (POH) zijn de poortwachters naar verdere hulpverlening. Indien de hulp die binnen de huisartsenpraktijk niet of niet voldoende geboden kan worden, wordt de cliënt met een (voorlopige) diagnose doorverwezen naar de Generalistische Basis GGZ. Hier wordt op basis van de diagnose en verwijzing een aanbod gedaan. Er zijn afhankelijk van de diagnose en de daaraan gekoppelde zorgvraag 4 mogelijkheden:

Generalistische Basis GGZ Kort  294 minuten ( 2-5 sessies)

Generalistische Basis GGZ Middel  495 minuten ( 6-8 sessies)

Generalistische Basis GGZ intensief 750 minuten (9-12 sessies)

Generalistische Basis GGZ Onvolledig behandeltraject 120 minuten (2 sessies)

Alles valt binnen de sessies, zoals intake, consultatie, verslaglegging, email- of telefonisch contact, reistijd etc. Er wordt rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.  Hebt u een restitutiepolis dan krijgt u op het einde van het traject een rekening van ons en kunt u die zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. U dient er verder rekening mee te houden dat u , zeker aan het begin van het verzekeringsjaar 2020, nog een voor iedereen > dan 18 jaar geldend eigen risico heeft van  € 385,00 op jaarbasis. Daarbij komt eventueel nog een extra bedrag als u met uw verzekeraar een hoger eigen risico hebt afgesproken, in ruil voor premiekorting. Dat geldt niet alleen voor onze praktijk, maar ook voor alle andere praktijken en GGZ-instellingen, die generalistische basis GGZ aanbieden.

Dit eigen risico geldt eenmalig op jaarbasis voor (nagenoeg) alle zorgkosten die u maakt. Met andere woorden: heeft u het eigen risico al opgebruikt ten gevolge van bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, dan is voor de zorg die u bij ons (of elders) ontvangt geen eigen risico meer verschuldigd. Voor niet verzekerde zorg en niet basispakket zorg Consult (OPZ) hanteren wij een uurtarief van € 100,00. 

Als u denkt dat u deze kosten niet kunt betalen, dan kunt u contact op met de Sociale Dienst van uw gemeente. In de meeste gemeenten kunnen mensen met een laag inkomen een vergoeding van medische kosten krijgen vanuit de Bijzondere Bijstand. Ook bieden gemeenten soms aan mensen met een laag inkomen de mogelijkheid deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering waarin het verplicht eigen risico vergoed wordt.

U dient bij het eerste gesprek een verwijzing van de huisarts of bedrijfsarts, een geldig ID-bewijs (paspoort of rijbewijs) en de Zorgpas van uw Zorgverzekering (alleen voor volwassenen) mee te nemen.

In alle gevallen geldt dat zonder verwijzing geen vergoede behandeling kan plaatsvinden.

OVERZICHT VAN VERGOEDE EN NIET VERGOEDE ZORG (klik om in te zien)

Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Dat kan via 0475-326950, ook buiten kantoortijden (voicemail)of via email. Afspraken die zonder afzegging niet worden nagekomen worden in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het no-show tarief bedraagt € 65,00

NB Ook voor het intake-gesprek wordt het normale consult-tarief in rekening gebracht.

WIJ HEBBEN VOOR 2020 VOOR VOLWASSENENZORG EEN CONTRACT MET DE VOLGENDE ZORGVERZEKERAARS: 

CZ-OHRA-DELTA LOYD ~ VGZ-UNIVÉ-IZA-TRIAS ~ IZZ-VNG ~ ZILVEREN KRUIS~DSW~STAD HOLLAND ~ DE FRIESLAND ~ ZORG&ZEKERHEID ~ ENO ~VRZ~DE AMERSFOORTSE VERZEKERINGEN ~ DITZO VERZEKERINGEN  ~ ONVZ ZORGVERZEKERING ~ AEVITAE (ASR ZIEKTEKOSTEN) ~ IAK (ASR) ~ CARESQ ~ PROMOVENDUM ~BESURED ~NATIONAL ACADEMIC 

(Indien wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar wordt er doorgaans 75%-80% van het consulttarief vergoed) 

De lijst met NZA prestatiecodes en tarieven 2020 ligt in de praktijk ter inzage en wordt op aanvraag beschikbaar gesteld.

Op al onze diensten zijn  de betalingsvoorwaarden en de beroepscode van het Nederlandse Instituut voor Psychologen (NIP) van toepassing zoals gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam  op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000.