Arrangementen

Wij bieden hulp aan volwassenen en ouderen met de volgende klachten:

 • Angsten en spanningen
 • Depressie, somberheid, schuldgevoelens
 • Onzekerheidsgevoelens, moeite met het voor zichzelf opkomen
 • Dwanggedachten of dwanghandelingen
 • Verlegenheid of angsten in sociale contacten
 • Traumatische ervaringen
 • Mentale en psychische ouderdomsklachten

We maken daarbij gebruik van therapeutische interventies op basis van:

 • Gedragstherapie
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Interpersoonlijke therapie  (IPT)
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • Blended Care
 • E-Health
 • Psycho-educatie

Verder bieden wij de mogelijkheid tot:

Psycho-diagnostisch onderzoek:

 • intelligentieonderzoek
 • (neuro)psychologisch onderzoek
 • dyslexieonderzoek volwassenen (diagnostiek)
 • diagnostisch onderzoek bij vermoedens van Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
 • diagnostisch onderzoek bij mogelijke AD(H)D